Doel

Cornelis de Vlaming is een culturele stichting met ANBI status. De Stichting heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van, en in contact te brengen met, cultuuruitingen en doet dit middels het organiseren van concerten in de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn, dan wel in samenwerking met andere culturele instellingen ook elders en voorts al hetgeen met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting stelt zich verder tot doel:

  • het contracteren van voornamelijk Nederlandse musici van een zo’n hoog mogelijk niveau, met de middelen die beschikbaar zijn;
  • dat alle sectoren van de klassieke- en hedendaagse muziek in de programmering aan bod komen.


X